WSTECZ

Prawa Murphy'ego w spadochroniarstwie

Translated and completed by Yatzek